Den viktigste suksessfaktoren for effektivt å nå et fremtidig mål, er at man kjenner utgangspunktet sitt godt. Dette gjøres best gjennom det vi kaller en ståstedsanalyse.

Ståstedsanalysen kartlegger nå situasjonen og består i hovedsak av intervjuer og workshop, der nøkkelmedarbeidere i bedriften er aktive medspillere.
Analysen kartlegger bl.a. styrker, utfordringer, ansattes kompetanse og muligheter fremover.

Ståstedsanalyse blir brukt som en forberedelse til implementering/ videreføring av Lean. Målet er å skape felles refleksjon over bedriftens praksis og hvilke områder man vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt.

Jeg ønsker et møte, der vi sammen går igjennom ståstedsanalysen

Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)
Jeg samtykker til at opplysningene om min påmelding kan lagres på nettsiden og i SuperOffice. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og informasjonen vil bli slettet. Personvernerklæring