Think Lean?

Lean er et begrep som ble anvendt først av Krafcik da han i samarbeid med Jim Womack skulle beskrive hvorfor Toyota og andre Japanske bilprodusenter lyktes bedre enn sine konkurrenter. Dette gjorde de i boken «The Machine That Changed the World» (1990).
 
Lean er i dag i anvendt i mange sektorer og bransjer. Kommuner, barnehager, sykehjem, frivillige organisasjoner, salgsavdelinger, skoler, software selskaper og salgsavdelinger jobber nå med ulike varianter av metodikken. Det sier seg selv at for å lykkes med dette så må man tilpasse, tolke og utvikle Lean slik at man ikke tar metoder rett fra en bilfabrikk til en helt annen situasjon.
 

Kjernen i Lean.

Fokus er på at det er kundens eller brukeren som bestemmer behovet. Det vil si at tjenester eller varer lages for å møte dette behovet og ikke et annet behov. Dernest er det fokus på å forstå de aktivitetene som tilfører produktet verdi, som gjør at en sak går videre i prosessen eller at et hus blir bygget på den tiden det trenger og ikke lenger. For å få til dette er flyt essensielt. Å unngå flaskehalser som gjør at mange andre ikke får gjort jobben sin. Rett kvalitet hver gang er viktig for å få til dette – for å sikre rett kvalitet er det fokus på å finne, oppdage og forbedre avvik. Derav klisjeen vi elsker avvik!

Sentralt i Lean er å unngå sløsing. Sløsing er da definert ikke bare som unødvendig forbruk av penger eller ressurser. Her sees sløsing i et utvidet perspektiv hvor også egen og andres tid er essensielt. Orden og struktur er et viktig verktøy for å få til dette. Enten det er orden på lageret eller filarkivet.

Lean og sløsing

Studieturer.

Skal kundene forstå og tenke Lean må de lære av de beste Lean organisasjonene i verden. Flowit besøker jevnlig bærekraftige bedrifter med stigende produktivitet i hele verden. Vi har lært at disse har besøkt Toyota City i Japan og derfor studerer vi deres læresystemer. Vi tar med kunder til Toyota i Japan for å lære det fundamentale «Good Thinking – Good Products». Det facinerende er at dette gjelder alle bransjer. «Good Thinking» er også «Good Services».

Studieturer

2019 – Flowit og Lean-Partner med kunder – Læring fra Chief Engineer for Lexus hos Toyota // Kompetenceforum – Deltakere utfordres kraftig på sine mentale modeller for produktutvikling.

Se åpne studier.

 

Prosessforbedring.

Vi tilbyr analyse og rådgivning slik at du selv kan utvikle brukersentrerte, innovative, stabile og enkle prosesser med flyt. Utnytt ditt potensiale!

 • Forstå. Med metodikk fra tjenestedesign, Lean og antropologi/sosiologi forstår du medarbeidernes og brukernes behov.
 • Strukturere. Kartlegg din verdikjede og beskriv ønsket normalsituasjon med gode og visuelle beskrivelser og rutiner.
 • Forbedre. Skap en ny normal med innovasjon og fjerning av ikke verdiskapende aktiviteter (sløsing) og flaskehalser.
 • Automatisere og digitalisere. Når du har kontroll på prosessen så kan du ytterligere forbedre den med ulike digitale og automatiske verktøy.
 • Utfordre. Med en åpen kultur for feedback og læring jobber dere med kontinuerlig forbedring.

Du kan gjøre mye mer enn du tror er mulig. Vi hjelper deg i gang. Nye tanker og forbedringsarbeid vil redusere tidstyvene kraftig.

Lederutvikling.

i tilbyr rådgivning innen endringsledelse, Lean ledelse og Lærende Organisasjon. All ledertrening er skreddersydd. Vi tenker at gode ledere tilrettelegger for forbedring og mestring. Da blir de ledere som leder. I vår lederutvikling søker vi å inkludere følgende elementer:

 • Lederutvikling er trening over tid.
 • Gjennomarbeidede ledelsessystemer skaper kontinuitiet.
 • Tilpasset ledertrening synkronisert med endringsprosessen.
 • At du selv utvikler dine egne prinsipper og din egen ledelseshåndbok!
 • En kultur for deltagelse, åpenhet og respekt.
 • Kompetansestyring. Rett kompetanse på rett sted til rett tid.

Flowit metoden.

System thinking.

System Thinking (Cabrera)

Bruker din virksomhet læring fra System Thinking? (sjekkliste)

 1. Vision (Er det store målet klart og bringer det energi til ansatte?)
 2. Mission (Er det 100% klart hva du løpende leverer av produkter og tjenester til kunder?)
 3. Capacity (Har du nødvendige systemer og ressurser til å nå visjonen?)
 4. Organizational Learning (Deles ny læring slik at felles mentale modeller oppdateres?)
 5. Individual Learning (Gir individuell opplæring utvikling av personlig mentale modell?)
 6. Mental models (Er dere bevist på at mental modell = informasjon + tenkning ?)
 7. Information (Søker dere riktig informasjon fra verden, kunder og ansatte?)
 8. System thinking (Bruke dere DSRP method?)