Hvert år i september, under Årets Lean Nettverkskonferanse i Stavanger, feirer vi bedrifter for hva de har oppnådd ved bruk av Lean. Vi har fire kategorier: Årets Lean Pris, Årets Inspirasjonspris, Årets Produktivitetspris og Årets Lean Leder. Vi inviterer deg til å nominere din, eller en annen bedrift du mener fortjener å bli anerkjent for deres suksesser ved bruk av Lean. 

Klikk under for å laste ned PDF. Skjemaene fungerer best om du laster ned PDFene til PCen. Husk å lagre filen etter at du har laget søknaden. Søknaden sendes sekretariatet til Lean Brukernettverket ved Tom Ivar Omdahl tom.ivar@flowit.no.

Vi ser at Lean prisvinnere blir forbilder, opplever positiv oppmerksomhet fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Mediedekningen kan også være en stor motivator til å løfte forbedringsarbeidet videre.

Human

Årets Lean Pris

icon
 • Hele bedriften «styres» etter de grunnleggende Lean prinsipper, så vel på strategisk som på det verdibaserte nivå.
 • Konkurransekraft er forsterket markant
 • Produktivitet, presisjon og kvalitet er betydelig styrket
 • Stort eierskap til forbedringsprosessen i hele organisasjonen med stor motivasjon og høy trivsel
 • Fokus på HMS, lavt sykefravær og høy grad av kompetanseutvikling.

Årets Inspirasjonspris

icon
 • Prisen kan gå til en enkel person, team/avdeling eller bedrift
  Oppmerksomhet
 • Spredning intern og høy effekt av dette
  Inspirasjon til andre avdelinger og/eller virksomheter
 • I forbindelse med resultater av Lean arbeidet, det være seg arbeidsmetoder, målinger, resultater eller andre elementer har blitt eksponert med intern og/eller eksternt positiv omtale (intern avis, infoskjermer, posters etc.).

Årets Produktivitetspris

icon
 • Kan gå til en gruppe, en avdeling, eller en bedrift
 • OEE utvikling i særklasse.
 • Økt produktivitet / produksjon i forhold til innsats
 • Vise til at Lean som metode har resultert i bedre trivsel hos ansatte, og at sykefraværet er redusert.

 

Årets Lean Leder

icon
 • Leve etter Lean prinsippene og holde fanen omkring Lean implementering og Lean ledelse høyt.
 • Gjennomføre markant resultatforbedring og/eller snuoperasjoner i bedriften.
 • Markere seg i mediebildet eller i næringslivet rundt som en flaggbærer for Lean filosofien og Lean prinsippene.
 • Være et forbilde så vel internt i virksomheten som eksternt i sin bransje/nettverk.

Årets Produktivitetspris 2022.
Risanger og Sønn

Bedriften har gjennom forbedringsarbeid greid å involvere alle bedriftens 40 ansatte inkludert tre lærlinger gjennom hele prosessen. De startet sin forbedringsreise med kick off hvor alle ansatte fikk komme med innspill. Dette ga grunnlag for involverende planlegging, standardiseringsarbeid og prosjektoppfølging med tavler både inne i administrasjonen og ute i de største prosjektene. «Med en involverende planlegging oppnår vi en god drive på jobbene våre, opplever å få gode resultater, både faglig og økonomisk», sier daglig leder Sjur Risanger.

Årets Inspirasjonspris 2022
Rosenberg Worley

I Rosenberg Worley er de avhengig av god systematikk, struktur, orden og ryddighet for å oppnå gode prosjektleveranser. På bakgrunn av dette arbeider de systematisk med 5S for å sikre videreutvikling, og for å levere kvalitet etter avtalt pris og til riktig tid. 5S-arbeidet startet for tre år siden på Yarden hvor de systematisk har tatt for seg hver og en avdeling – ansvaret ligger derfor nå hos avdelingene. Her er ikke 5S og standardiseringsarbeid en belastning for operatørene, men noe de svært gjerne vil bidra til.

Alloc

Årets Leanpris vinner 2022
Alloc

Alloc har lange Lean- og forbedringstradisjoner. Til tross for å være en del av et stort internasjonalt konsern har de i alle år styrt og prioritert forbedringsarbeidet selv. Bedriften har en imponerende forbedringstakt, og en stor evne til å både se muligheter og involvere de ansatte i å ta frem gode løsninger. Alloc har et imponerende kundefokus, og forankrer det gjennom visjonen «begeistrede kunder». Til tross for imponerende resultater stopper de ikke der. Frem mot 2025 skal Lean-arbeidet løftes enda høyere i arbeid med 6S og omstilling. De skal bli flinkere med involvering, økt digitalisering samt bringe bærekraft inn i arbeidet.

Har du spørsmål kan du henvende deg til sekretariatet til Lean Brukernettverket ved Tom Ivar Omdahl. Tlf: 982 08 150 | tom.ivar@flowit.no