Hvert år i september, under Årets Lean Nettverkskonferanse i Stavanger, feirer vi bedrifter for hva de har oppnådd ved bruk av Lean. Vi har tre kategorier: Årets Lean Pris, Årets Inspirasjonspris, Årets Produktivitetspris. Vi inviterer deg til å nominere din, eller en annen bedrift du mener fortjener å bli anerkjent for deres suksesser ved bruk av Lean. Du kan lese om hver kategori under.

Vi har gjort det enklere å nominere en kandidat ved hjelp av en interaktiv PDF for hver kategori. Klikk under for å laste ned PDF. Skjemaene fungerer best om du laster ned PDFene til PCen. Husk å lagre filen etter at du har skrevet inn dine svar.  Send lagret dokument på e-post til Tom Ivar Omdahl, tom.ivar@flowit.no .

Vi ser at Lean prisvinnere blir forbilder, opplever positiv oppmerksomhet fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Mediedekningen kan også være en stor motivator til å løfte forbedringsarbeidet videre.

Human

Årets Lean Pris

icon
 • Hele bedriften «styres» etter de grunnleggende Lean prinsipper, så vel på strategisk som på det verdibaserte nivå.
 • Konkurransekraft er forsterket markant
 • Produktivitet, presisjon og kvalitet er betydelig styrket
 • Stort eierskap til forbedringsprosessen i hele organisasjonen med stor motivasjon og høy trivsel
 • Fokus på HMS, lavt sykefravær og høy grad av kompetanseutvikling.

Årets Inspirasjons Pris

icon
 • Kan gå til en bedrift eller en person
 • Spredning intern og høy effekt av dette
  Inspirasjon til andre avdelinger og/eller virksomheter
 • Får media oppmerksomhet hvor virksomhetens » Lean arbeid» er synlig

Årets Produktivitets Pris

icon
 • Kan gå til en gruppe, en avdeling, eller en bedrift
 • Økt produktivitet
 • OEE utvikling i særklasse
 • Betydelig volumøkning uten kostnadsøkning

Årets TPM-Lean Prisvinner 2019

KAEFER Energy Har fremfor noen bevist at sterkt fokus på Lean og samhandling har gitt enestående resultater. Kaefer Energy har siden 2012 bygget en solid forbedringskultur. Lean er forankret fra toppledelse til gulvet, samt etablert i Keafer sin strategiske satsning og målstyring. 

Involvering i alle nivåer og med det bygges det kultur for Lean tankegang også sammen med
kunder og deres underleverandører for å sikre riktig flyt i de ulike prosjektene. Har målsatt at Lean skal implementeres i alle Kaefer sine avdelinger i alle land.

Mennesker

Årets Produktivitets prisvinner 2019 Apply

Apply startet implementering av Lean filosofi, verktøy og metode høsten 2014. I dag står kontinuerlig forbedring ved bruk av Lean sentralt i hele organisasjonen og er en del av fundamentet i strategien. Inkludering, opplæring og kompetanseheving innad står derfor sentralt.
Lean arbeidet har gitt klare resultater og har gjennom Lean styrket sitt konkurransekrav.
De er i særklasse, spesielt innen engineering ved å ha halvert timeforbruket oppnådd betydelige gevinster og resultater – og ikke minst bred anerkjennelse for sitt Lean-arbeid. I perioden fra 2016-2018 har Apply vært den som har ranket som den mest effektive leverandøren innenfor V&M aktørene hos Equinor.

Mennesker

Årets Inspirasjonsprisvinner 2019 Gjesdal kommune

Gjesdal startet sin eventyrlige reise på Bærland skole i 2012 og har siden besluttet at alle 46 avdelinger i kommunen skal igjennom en systematisk opplæring innen Lean. I dag står Lean sentralt i kommunen og er dypt forankret i rådmannens ledergruppe.
Antall forbedringer som er gjennomført pr. mai 2019 er 8365 siden tellingen startet januar 2018
Det har vært stor oppmerksomhet rundt Bærland skole etter at de vant Årets Lean pris 2016. Filmen som ble laget er i dag bruk i Lean miljø og ulike kurssamlinger. Lean Planet hadde i 2016 artikkel om Bærland og dette har ført til flere internasjonale henvendelser
I dag fremstår Gjesdal kommune som en innovativ kommune med smart City konseptet. Smart City skal strategisk forankres i kommuneplanen sammen med de 14 grunnleggende planprinsippene.

Mennesker

Årets Inspirasjonsprisvinner 2019 Jæder

Jæder er blitt et klart og tydelig forbilde blant næringsmiddelbedrifter etter Lean arbeidet startet i 2016. Jæder er en flerkulturell arbeidsplass med sterk forbedringskultur, høy integritet og moral.
Ett internasjonalt miljø fylt av høyt nærvær, arbeidsglede, sterke resultater og energi. Bedriften jobber i dag metodisk og systematisk med Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid. Resultat 2017: omsetning 550 mill.  Overskudd 43 mill. dette er knallsterkt innen næringsmiddel.
Stemt frem som Årets Leverandør i 2018 av NorgesGruppen og Asko Servering. De er i dag en sterk inspirasjon for andre bedrifter – ikke bare i Rogaland, men over hele landet.

Mennesker

Årets Inspirasjonsprisvinner 2019 Grevstad & Tvedt

Grevstad & Tvedt AS i Bergen har i løpet av 2 år bygget opp en Lean bedrift som er blitt ett forbilde langt utover Hordalands grenser. Har målsatt seg til å bli Bergens lykkeligste bedrift.

Bedriften arbeider hovedsak i det profesjonelle prosjektmarkedet, og har tatt markedsandeler på nær sagt alle områder siste 1.5 år samt doblet omsetning og lønnsomhet. Etter standardisering og forbedring i hele bedriften har Grevstad og Tvedt i dag har meget god styring med sine prosjekter. Noe som resulterer i topp kvalitet og at prosjektene blir levert til avtalt tid.
Hovedfokus for 2019 kompetanseutvikling for alle ansatte.

Har du spørsmål, kontakt:
Tom Ivar Omdahl
982 08 150
tom.ivar@flowit.no