Oppnå ambisiøse mål.
Utvikling av mennesker.
Bruk av teknologi.

Nær kunde – Løs problemer – Resultater.
Vekst for deg – forbedring og resultater for din virksomhet.

Think.

Utfordre – Mentale modeller – Lean

Vi utfordrer dine tankemønstre og mentale modeller. Hva vil skje dersom dere tar Lean prinsippene ibruk, og hvordan skal dere tenke for få med alle ansatte i forbedringsarbeidet ? Vi anbefaler passende kurs og studieturer der du og virksomheten får utfordret deres tankemodeller.

Learn.

Konkret utfordring – Prinsipper – Læring

Vi tar utgangspunkt i helt konkrete utfordringer som den enkelte medarbeider selv skal løse. Vi lærer bort Lean prinsipper, Lean verktøy og Lean metoder. Men viktigst, vi trener deg til selv å bruke dette på egne individuelle utfordringer. Vi bruker E-læring, Mobil-læring, rollespill, boksirkler, kurs, bøker og «on the job training».

Do.

Nær kunde – Løs problemer – Resultater

Når du og virksomheten har utviklet deres mentale modell og har trent dere trygge på bruk av Lean prinsipper og verktøy. Løser dere problemer systematisk, slik at virksomheten kontinuerlig kan levere bedre, billigere og raskere produkter eller tjenester. Ledere bruker mer tid på problemløsning nær kunden sammen med ansatte. Dette er svært krevende arbeid, men øker kvaliteten, resultatene og konkurransekraften til virksomheten.

Våre kunder.