Om oss.

Dedikerte mennesker som utfordrer deg

Flowit behersker de ulike prinsipper, verktøy og metodert som anvendes for å gjennomføre Lean. Vi bidrar gjennom opplæring, rådgivning og støtte slik at kundens prosesser flyter bedre, det er derfor vi heter Flowit.

Flowit anvender verktøy og metoder for brukermedvirkning, kundefokus, flyt, kvalitet, innovasjon og systematisk forbedring for å skape bærekraftige organisasjoner og bedrifter. Vi arbeider både i privat og i offentlig sektor og ser at det er store gjensidige fordeler med dette. Bærekraftige og effektive organisasjoner som lærer av hverandre bidrar til å styrke velferdssamfunnet. Dette er bakgrunnen for at vår visjon er «friskere samfunn ®».

En viktig del av vår metodikk er at vi jobber for at våre kunder ikke bare skal levere produkter og tjenester til sine kunder/brukere, men også arbeide sammen med dem. Målsettingen vår er å sette våre oppdragsgivere i stand til å skape bedre produkter, tjenester, prosjekter, fornøyde medarbeidere, sunn økonomi og utgjøre en forskjell for sine omgivelser.

Menneskene og nettverk.

Lena Haugseth

Lena Haugseth

(+47) 401 78 349

Send e-post

Pedagog fra Høgskolen i Oslo Akershus/Hedmark. Lean ledelse fra fra Høgskolen i Buskerud. Organisasjonspsykologi fra BI. Lang erfaring med lederutvikling i kommunale og private organisasjoner. Har også erfaring som politiker.

Johannes O Borge

(+47) 901 07 830

Send e-post

Johannes er utdannet gjennom Solstrandprogrammet i administrasjon og ledelse. Han har 25 års erfaring med ledelse og lean rådgivning. 10 år med spesialfeltet Lean construction og VDC. Han har hatt mange kunder innen bygg&anlegg som lean rådgiver med svært gode kortsiktige og langsiktige resultater.

Eivind Reke

Eivind Reke

(+47) 412 34 068

Send e-post

Eivinds utdannelse spenner fra pedagogikk til master i ledelse og administrasjon. Han er opptatt av å legge til rette for involvering, forbedring og læring. Tidligere konsulent, opplæringsansvarlig Lean, HR og Kvalitetskoordinator, samt 10 år som selvstendig næringsdrivende musiker og lærer. Prosjekterfaring gjennom hele arbeidslivet.

Thorleif Sire

Thorleif Sire

(+47) 91 32 60 20

Send e-post

Thorleif  er en strategisk rådgiver som inspirer til langsiktig og systematisk  forbedringsarbeid. Han brenner for å overføre vår læring slik at dere selv skaper langsiktige resultater for deres virksomhet og samfunnet.

Sissel Pedersen Lundeby

(+47) 480 23 070

Send e-post

Sissel er er erfaren rådgiver og endringsleder. Hun er utdannet fra NTNU innen Kjemiteknikk og har erfaring fra internasjonal prosessindustri. Hun har omfattende komptanse om Lean/OpEx. Hun er en ettertraktet kursholder og har Six Sigma Black Belt. Hun er grunder av Leantech AS.

Tom Ivar Omdahl

(+47) 982 08 150

Send e-post

Økonom fra BI med elektro teknisk utdannelse og 8 års erfaring med operativ service. Har jobbet mer enn 30 år innen tjeneste, service og handel. Har jobbet med operativ utøvelse, interne støttefunksjoner og ledelse på alle nivåer.  Etablert kjent merkevare som markedsleder ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknisk service og administrasjon.  Støtter i dag Lean prosesser i en lang rekke virksomheter innen ulike bransjer.

May Britt Fløttum

(+47) 918 59 223

Send e-post

Kjemiingeniør TIH 1994, BSc (Hons) Biotechnology University of Leeds 1996, Markedsøkonom NMH 2001. 12 års erfaring innen Lean Six Sigma inkludert A3 og opplæring

person

Adis Jasarevic

(+47) 96911866

Send e-post

Master student i anvendt informatikk ved Høgskolen i Østfold.

Hans Monsen

(+47) 45838938

Send e-post

Hans er utdannet sivilingeniør, og har lang praktisk industrierfaring fra stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef, produksjonssjef og daglig leder. Han har også lang erfaring som ledende konsulent og forsker, samt undervisning på UiS. Hans har bransjeerfaring fra olje og gass, IKT, Næringsmiddel, produserende industri og prosess, samt handel, service og serveringssteder. Han har også lang erfaring med prosjektledelse fra bl.a. IRIS, Statoil og IBM – både industrielle investeringsprosjekter samt ulike forbedringsprosjekter med bl.a. innføring av Lean.

Kåre Pedersen

(+47) 40006640

Send e-post

Kåre er utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Hans arbeidserfaring stammer helt og holdent fra olje- og gassindustrien. Han har vært med på alle opp- og nedturene i bransjen gjennom de siste 30 årene, og har lært hvor viktig det er at organisasjoner driver med systematisk forbedringsarbeid slik at de blir tilstrekkelig robuste til å stå oppreist gjennom disse markedssvingningene. Kåre har vært operasjonssjef, prosjektleder, daglig leder, samt salgs- og markedsføringssjef for en rekke selskaper. Han ble introdusert for Lean i 2015 og har siden jobbet med Lean både gjennom sitt eget foretak og nå i Samarbeidsutvikling. Kåre har som oppgave å introdusere og bevisstgjøre organisasjoner i forhold til Lean prinsippene, i tillegg til at han jobber med prosessforbedringer hos våre kunder.

Mary Berg

(+47) 45414275

Send e-post

Mary har bred utdannelse innen salg og markedsføring. Hun har lang erfaring blant annet med å lede salgsgrupper med opptil 400 personer og 40 ledere på topp nivå i Norden. Mary betjener markedet med tilbud om møter, kurs, seminarer og konferanser over hele landet, og ser og evner DITT behov for mer kompetanse.

Lisa Mari Tvedt Langkås

(+47) 97744842

Send e-post

Lise Mari er utdannet kokk og næringsmiddelteknikker. Har solid erfaring fra stort catering firma som prosjektansvarlig. Hun sitter på administrative oppgaver, regnskap, markedsføring og koordinerer kurs og konferanser.

Bjarne Berg Wig

(+47) 41680737

Send e-post

Bjarne Berg Wig har vært en nestor innen forbedringsledelse og Lean i Norge gjennom tre tiår. Han startet utvikling av forbedringsledelse i Norsk Hydro på

Herøya fra 1990 og var ledende i utvikling av kvalitetsledelse faget i Norge. Han tok videreutdanning ved Juran Institute i USA og tilpasset dette til norske forhold
og Den Norske arbeidslivsmodellen. I 1994 utga han læreboka «Kvalitetsforbedring som håndverk» (seinere oversatt til engelsk Quality Improvement as a Chraft).

I 2000 utga han «Det uslåelige Arbeidslaget» om selsvtyrte team og i 2004 «Det er Ledelse, kvaliyetsledelse for det 21.århundret»
(i samarrbeid med Høgskolen i Bergen). I 2012 kom den første norske læreboka “Lean, ledelse for lærende organisasjoner” (Gyldendal akademisk) som Samarbeidsutvikling bruker i Forbedringsledrskolen.

Bjarne Berg Wig har vært samarbeidspartner med SUN gjennom flere pr. Sammen har vi utviklet innholdet i Forbedringslederskolen, sammen utviklet vi «Lean Speilet» og andre verktøy for opplæring innen Lean ledelse.

I dag samarbeiuder vi om et program for toppledere for utvikling av sterkere forbedringskultur. Bjarne blir en av hovedtalerne ved årets lean konferanse 7.-8.september Stavanger.


Nøkkelpersoner og nettverk.

Finess Smart-rådgivning

Ole Petter Finess
(+47) 951 01 843

Revere AB

Pia Anhede
(+46) 70 543 80 48

Adis Jasarevic

(+47) 969 11 866

Dr Michael Balle

(+33) 610 19 19 67

Smart Innovation Norway

(+47) 907 38 479

Kurt Normand

(+47) 911 26 030

Samarbeidsutvikling AS

Tom Ivar Omdahl
(+47) 982 08 150

Kjell Alpers

(+47) 911 62 410

Bjarne Berg Wig

(+47) 416 80 737

Jon Einar Jacobsen

(+47) 930 30 815

Birgir Jakobsson

+354 8404066

Stefan Lund

(+46) 76 553 47 97

Robert Kusen

(+46) 76 648 36 72

Lars Tegl Rasmussen

(+45) 70 23 60 50

Ragnar Oddsson

(+47) 900 87 303