Forbedringslederskolen Vår- Øst 2024

Lokal tid

 • Tidssone: America/New_York
 • Dato: 04 jun 2024 - 23 jan 2025
 • Tidspunkt 03:00 - 09:00

Kostnad

38900 NOK

Forbedringslederskolen- få større fart på forbedringsmotoren!
Dette kurset er et ledertreningsprogram der læring, praksis og teori et flettet sammen- for å sikre maksimal utbytte. Anerkjente Lean bedrifter blir din læringsarena.

Lean er tett knyttet til FNs bærekrafts mål, og kanskje spesielt mål nr. 17, samarbeid for å nå målene. En bærekraftig omstilling betyr blant annet å våge å utfordre produkter og tjenester som organisasjonen lever av i dag. Det handler også om å finne nye produkter og tjenester, og å utforme nye strategier som sikrer fremtiden.

Last ned utskriftsvennelig versjon.

«Vi har hatt to deltakere på FLS høsten 2022 og våren 2023. Det har vært en veldig god og lærerik opplevelse. Blandingen av bedriftsbesøk, eget arbeid og undervisning og arbeid i grupper med de andre deltagerne, har vært en effektiv og god måte å lære på. Det er ikke vanskelig å anbefale FLS til hvem det skulle være»

Eker

Campus 1: Eker Design
Forstå helheten med Leanspeilet. Markedsbehov og nytteverdi.
Forstå suksessfaktorer ved implementering og oppstart og vitale lederutfordringer man kan møte.
Dato: 04.-05. juni 2024

 

Flowit Lean spill

Campus 2: AOF Fredrikstad
Med Lean simulator lære å forstå verdikjeden, tapskilder og flaskehalser. Grunnleggende opplæring i verdiflytkartlegging som innfallsvinkel til problemidentifikasjon.
Praksis: Leansimulator (Flowit Lego simulator).
Dato: 27.- 28. august 2024

 

Foredarg

Campus 3: Aurskog- Høland kommune
Her jobber vi med lærende organisasjon og systematisk problemløsning. Hvordan utvikle strategi, masterplan/ tiltaksplan for Lean og kontinuerlig forbedring i egen virksomhet
Dato: 24.- 25. september 2024

 

 

Undervisning

Campus 4: AXXE
Vi lærer om individuell typologi og team sammensetning. Forbedringslederen som inspirator, trener og lagbygger Hvordan du skal gjennomføre den praktiske implementeringen av Lean-ledelse.
Dato: 05.-06. november 2024

 

 

Giraff

Campus 5: Kristiansand Dyrepark
Her arbeider vi med innleverings oppgavene, ledelse, coaching og masterplan for arbeidet videre. Trene å se forbedringspotensialet.
Dato: 22.-23. januar 2025

 

 

Læringsverdi:
 • Lær om lean som læringssystem og som strategisk verktøy
 • Hvordan du finner styrker og svakheter i egen bedrift, og utvikle strategi for forbedringsarbeidet
 • Hvordan Lean som et strategisk verktøy skal utvikle, og sikre din bedrift for fremtiden
 • Hvordan lede og koordinere forbedringsarbeidet i egen bedrift
 • Utvikle dine personlige ferdigheter og hent frem det beste i ditt team
 • Om motivasjon og indre drivkraft- hvordan dette skapes i hverdagen
Hvem passer kurset for:
 • Kurset passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner i din bedrift.
 • Bedrifter som er i gang med Lean eller som målsetter å bli en Lean bedrift.
 • For deg som er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring.
 • For deg som har grunnleggende Lean kunnskaper ( Gult belte sertifisering eller tilsvarende) og ønsker å øke kompetansen.
Gjennomføring:
 • Undervisning foregår på campus. Vi deltar også bedriftenes daglige operative møter
 • Alle som deltar skal gjennomføre forbedringsarbeid i egen bedrift- du tar jobben med seg på kurset, for så å måtte «oversette» et teoretisk materiale til egen praksis i etterkant.
 • Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og praktisk læring.
Prisen inkluderer:
 • Kursmateriell og tilgang på læringsportal
 • 2 lærebøker; Lean ledelse og Dette er Lean
 • Grønt og Sort belte sertifisering.
 • Lunsj 10 kursdager
 • Kursbevis
 • Du får også  i forkant av kurset delta på gratis Digitalt Grunnleggende Lean kurs, verdi kr. 7 900,-

Når ein deltek på ulike kurs er det ikkje alltid ein får gjort i praksis det ein har lært. Ofte er det eit interessant kurs, men det går i gløymeboka så snart ein kjem heim og kvardagen kjem. Men det eg har lært i Forbetringsleiarskulen har eg i aller høgste grad fått nytte av i min arbeidskvardag. Det ser kollegaene mine m.a. i møta eg leier, slik eg organiserer arbeidsdagen min, på kontoret mitt og på utsjånaden på møteromma på rådhuset. Eg vil anbefale å delta på Forbetringsleiarskulen hos Flowit! Cecilie Holen, Giske kommune.

For medlemmer av Lean Brukernettverket er prisen kr. 34 900,- ekskl. mva.

Forbedringslederskolen er godkjent for støtte fra OU-midlene. Ledere fra kommunene kan søke om støtte til deltakeravgiften. Søknadskjema finner man på www.ks.no/ou-soknad.

Få med deg siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Arrangør

Flowit
Flowit
Telefon
(+47) 52 73 73 33
E-post
flowit@flowit.no
Nettsted
https://flowit.no/

Arrangement er pågående.

Skroll til toppen