FLOWIT AS OG STRØMØ DIGITAL AS SATSER VIDERE – SAMMEN

Strømø Digital AS og Flowit AS har hver for seg vokst de siste to årene. Nå har vi besluttet å slå selskapene sammen for styrke vårt tilbud til kundene etter to års samarbeid.

BAKGRUNN

I 2020 fusjonerte konsulentselskapene Flowit AS, Attrakt AS og Samarbeidsutvikling AS.
Flowit bistår bedrifter med Forbedringsarbeid innen ledelse, drift, salg, personalutvikling,
kurs og konferansevirksomhet.
Strømø Digital AS startet opp sin virksomhet i 2020, også her, med produkter og
kompetanse innen forbedring, men da innen digitalisering og markedsføring. Begge
selskapene har hatt bra vekst de siste årene, og har opparbeidet seg et navn i regionen og
har stor kundebase.
På bakgrunn av dette startet selskapene samarbeidet i 2020, og dette har gitt gode
resultater hos felles kunder og i begge selskapene.
Med et allerede etablert samarbeid, felles kunder og prosjekter blev en sammenslåing den
naturlige utviklingen. Begge selskapene med tilhørende kunder hadde behov for
kryss-leveranser av tjenester innen satsningsområdene markedsføring, digitalisering,
bedriftsrådgivning, kurs og konferanse.

NYE MEDEIERE

Etter oppkjøpet får nye Flowit AS ny eierstruktur. Camilla Klovning Strømø og James
Persson blir nye medeiere i Flowit, gjennom sine holdingselskaper.
Aksjepostene har dermed følgende fordeling: Camilla Klovning Strømø 15 %, James
Persson 15 %, Tom Ivar Omdahl 15 %, Øyvind Reierstad 5 %. Thorleif Sire er fortsatt
hovedaksjonær med 50 %.

VIL BESTÅ SOM EGNE AVDELINGER

Selv om selskapene blir fusjonert, har vi valgt å dele inn selskapet i tre avdelinger: Flowit
Bedriftsrådgivning, Flowit Digital og Flowit Kurs & Konferanse. Dette for at vi skal styrke de
ansattes fagområder, men også for at kundene enklere skal oppfatte hva vi tilbyr.

STRØMØ DIGITAL AS BLIR DERMED EN AVDELING I NYE FLOWIT AS – FLOWIT DIGITAL

– «Det er en glede å nå være medeier i Flowit. Flowit Digital tilbyr tjenester som er et perfekt
supplement til Flowit sine kunder og ikke minst ønsker for fremtiden. Jeg er klar for å utvikle
selskapet videre sammen med mine kollegaer og medeiere», forteller Camilla Klovning
Strømø

PLANEN VIDERE

Formålet med oppkjøpet er altså å sørge for at vi sammen sikrer enda bedre kvalitet i våre
leveranser, da fagfeltene og de ansattes kompetanse utfyller hverandre. Dette vil gi et mer
komplett tilbud til kundene, og ikke minst en mulighet for å utvikle nye produkter og tjenester.
Dette vil styrke vår posisjon i markedet.
– «Fusjonen kombinerer dyp forbedringskompetanse med attraktiv digital
markedskompetanse. Kombinasjonen vil skape mer verdiskapning hos våre kunder, slik at
de når sine ambisiøse mål», forteller Thorleif Sire.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, KONTAKT:

Camilla Klovning Strømø
Partner og avdelingsleder, Flowit Digital
Mail: camilla@flowitdigital.no
Tlf.: 90605013

Thorleif Sire
Styreleder, Flowit
Mail: thorleif@flowit.no
Tlf.: 913 26 020

Andre nyheter

Skroll til toppen