Apply Sørco

Vant TPM Brukernettverkets Inspirasjonspris for god utvikling, og som et godt eksempel på forbedringsarbeid i et krevende marked.

selskap

Apply Sørco har vunnet TPM Brukernettverkets Inspirasjonspris for sin gode utvikling, og som et godt eksempel på godt forbedringsarbeid i et svært krevende marked. Oppstart av 24t møter for å følge store prosjekter off-shore og grundig gjennomgang og forbedring av sine engineeringsprosesser har gitt gode resultater i form av redusert gjennomføringstid og mindre timeforbruk.

Organisasjonen har nå et godt gjennomgående fokus på Kontinuerlig Forbedring med en sterk involveringskultur. Dette gjør at vi i Flowit er stolt av å kunne si at Apply Sørco er en god Lean samarbeidspartner.

Andre kundehistorier

Skroll til toppen