Bygg- og anleggskurs hos Torolf Stenersen

Snekkerfirmaet fra Sandefjord har investert tid og ressurser på kontinuerlig forbedring. Takk for flott samarbeid.

Torolf Stenersen, et snekkerfirma fra Sandefjord har vært en glede å jobbe sammen med. Dette selskapet har investert tid og ressurser på kontinuerlig forbedring.

Det startet med fem personer som var påmeldt til vårt bygg- og anleggskurs som ble avholdt via Teams. Etter gjennomføring av 4 moduler ønsket de å jobbe videre sammen med Flowit. Kunden ønsket da et 12 ukers 5s program som Flowit sammen med kunden fysisk gjennomførte internt i selskapet. Målet med 5s er at alle til enhver tid vet hvor alt er og dermed ikke bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin dedikerte plass. De 5s’ene står for Sortere- Systematisere- Skinne- Standardisere og sikre.

Før man går i gang er det viktig å vite hva kunden ønsker, hvor er kunden i forhold til ønsket situasjon og hva er målet med arbeidet (fig1). Neste steg blir da å planlegge veien til målet. En enkel metode man kan bruke for å sikre læring og ikke minst at man sikrer og får med seg viktig informasjon på veien er bruken av PDCA hjulet (Demings forbedringssirkel) fig2.

PDCA er en metodikk og et tankesett som følger oss hele veien i Lean. Mange små endringer vil gi store forbedringer over tid. Ved å bruke PDCA aktivt kan man utvikle en kultur for problemløsing og kontinuerlig forbedring.

    

Involvering:

Hos Stenersen startet vi opp med et felles informasjonsmøte hvor alle var med. Forankringen i ledelsen var på plass noe som man er helt avhengig av for å få en god og fullverdig implementering av Lean. Informasjonsmøte satt søkelys på hva er Lean. Videre ble det forklart at dette gjelder alle, hva skal skje, når skal det skje, hvor skal det skje og hvem skal gjøre hva.

WFor å skape en god forbedringskultur fremover ble Lean og kontinuerlig forbedring et punkt på ett hvert mnd.-møte. Det ble også ett punkt på agendaen til fagansvarlig når hvert prosjekt ble innkalt til fagdag av fagansvarlig. Under disse møtene ble det vist bilder, delt læring og kunnskap. Slike arenaer er viktig å opprette. Dette bidrar til å bygge en lærende organisasjon og skaper en kultur for kontinuerlig forbedring. Ledelsen hos Stenersen besøker hvert prosjekt hver uke. Dette sikrer godt engasjement, motivasjon og bidrar til å sikre at de gode verktøyene og metodene man innfører opprettholdes og videre utvikles over tid.

Kommentar fra Ledelsen (Torolf Stenersen)

«Takk for inspirerende innlegg i dag på felles møtet. Vi er veldig happy med presentasjonen du hadde i dag. Det ble presentert på engod måte uten at gutta ble stressa. Det er mer power over det når det kommer utenfra. Si i fra neste gang du er på våre kanter.»

Flowit setter kunden, mennesket og læring i fokus. Det er i enhver sammenheng viktig å sette søkelys på at det er de ansatte i en organisasjon som skal drive forbedringsarbeidet fremover på sikt. Flowit er med som støtte, rådgiver og support både før, gjennom og i etterkant utfra kundens ønsker.

Takk til Torolf Stenersen (Daglig leder) og Mats Trollsås (Prosjektleder) for flott samarbeid.

Andre kundehistorier

Skroll til toppen