Equinor Kårstø

Vant Brukernettverkets TPM-Lean pris grunnet innsatsen for å øke verdiskapingen for selskapet, samfunnet og arbeidsmiljøet.

industri

Equinor Kårstø har i løpet av 3 år bygget opp en forbilledlig forbedringskultur med sterk involvering av alle medarbeidere. Landanlegget har øket sin produksjonskapasitet på 10%. Reduksjonen på driftskostnadene er på 30 % – dette uten oppsigelser i bedriften. Det er i tillegg gjennomført et betydelig antall større og mindre viktige forbedringer. Kostnaden pr. produsert enhet er redusert med 40%. Konkuransekraft og konkurranseposisjon er vesentlig forsterket.

For dette arbeidet vant de Brukernettverkets «gjeveste» pris TPM-Lean prisen. Kort sagt kan vi si: Gjennom tavlemøter og forberdringsgrupper har dette ført til økt verdiskaping for selskapet og samfunnet, samtidig som alle på anlegget har fått en bedre hverdag. Det kan man kalle et «kinderegg»

Andre kundehistorier

Skroll til toppen