Harestad satser videre

Flowit As som står for opplæring og oppfølging i Lean-arbeidet. Opplegget har vist gode resultater.

Harestad Bygg AS satser på Lean i samarbeid med Flowit As som står for opplæring og oppfølging. Bedriften har høy faglig kompetanse og er kjent for å levere gode løsninger og kvalitet. Siden 2019 har de kurset både ledelse og ansatte, og brukt Leanmetoder for å styre salg og prosjekter. Bedriften har hatt en flott utvikling, og doblet antall ansatte de siste tre årene. Ordrereservene er gode, og de tar nå på seg større og mer krevende oppdrag som både totalentreprenør og underleverandør. I tillegg har de behold et sterkt renomme og fokus på mindre jobber og rehabilitering. Ikke minst har de et godt og involverende arbeidsmiljø med folk som vokser med nye utfordringer, og som tiltrekker seg dyktige medarbeidere.

Harestad Bygg As har bl.a. tatt i bruk involverende planlegging for prosjekter – der prosjektledere, baser og tømmermenn samarbeider om å planlegge og forberede jobbene. Involverende planlegging har blitt brukt i både styring av totalentrepriser og til styring av egenproduksjon. Opplegget gir god kontroll og flyt i arbeidet. Spesielt er forberedelsene bedre, og gir mindre venting, leting, ekstraturer og avbrudd i jobbene. Folkene kan påvirke planer og utførelse, og ved involvering blir folk mer selvstendige og fokusert på hva som skal til for å lykkes.  Det sentrale er å definere tydelige jobbpakker, som så blir forberedt, planlagt og fulgt opp av alle involverte via tavler og daglige morgenmøter. I første omgang brukes metodikken på større prosjekter, men nytten av metodikken.

Asbjørn Bø (t.v) og Frank Harestad er pådrivere for bruk av Lean og involverende planlegging i Harestad Bygg AS

Andre kundehistorier

Skroll til toppen