forbedring

Smart Prosjektledelse #4

Med fokus på prosjektleder og prosjekt deltakere i form av under entrepriser er Lean som metode et godt verktøy for å hente ut gevinst i prosjektene. I løpet av kurset setter vi søkelys på dine behov uansett hvor du er i verdikjeden. Forstå samspillet mellom de involverte partene i prosjektene som skaper verdi. Dette kurset …

Smart Prosjektledelse #4 Read More »

Smart Prosjektledelse #3

Med fokus på prosjektleder og prosjekt deltakere i form av under entrepriser er Lean som metode et godt verktøy for å hente ut gevinst i prosjektene. I løpet av kurset setter vi søkelys på dine behov uansett hvor du er i verdikjeden. Forstå samspillet mellom de involverte partene i prosjektene som skaper verdi. Dette kurset …

Smart Prosjektledelse #3 Read More »

Kontinuerlig forbedring med Lean i bygg og anlegg #22

KURSETS MÅLSETTING Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet. Kurset passer både på styre, leder, …

Kontinuerlig forbedring med Lean i bygg og anlegg #22 Read More »

Kontinuerlig forbedring med Lean i industrielle bedrifter #19

KURSETS MÅLSETTING Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet. Programmet passer for ledere, mellomledere, koordinatorer …

Kontinuerlig forbedring med Lean i industrielle bedrifter #19 Read More »

Kontinuerlig forbedring med Lean i bygg og anlegg #18

KURSETS MÅLSETTING Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet. Kurset passer både på styre, leder, …

Kontinuerlig forbedring med Lean i bygg og anlegg #18 Read More »

Digitalt Grunnleggende Lean Kurs

Kurset for deg som er i oppstartfasen av Lean Et grunnleggende Lean kurs der du vil få kunnskap om hvorfor systematisk forbedringsarbeid gir økt kvalitet, økt produktivitet og frigjorte ressurser. Kurs innhold: Hva er Lean Forstå lean som læringssystem Hva er kunde verdi og kvalitet Forstå hva som er verdiskaping i egen virksomhet Kunnskap til …

Digitalt Grunnleggende Lean Kurs Read More »

Forbedringslederskolen Høst 2023

Er et praktisk ledertreningsprogram der vi baserer læringen på Lean, kvalitetsledelse og eget forbedringsarbeid. Anerkjente Lean bedrifter blir din læringsarena. Læringsverdi: Lær om lean som læringssystem og som strategisk verktøy Hvordan du finner styrker og svakheter i egen bedrift, og utvikle strategi for forbedringsarbeidet Hvordan Lean som et strategisk verktøy skal utvikle, og sikre din …

Forbedringslederskolen Høst 2023 Read More »

Scroll to Top